Tiền Giang: Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Bình

08:53 ,01/04/2023