Tiền Giang: [Video] Lễ húy kị Tổ sư và vu lan tại chùa khánh long

11:50 ,16/09/2019