Tiền Giang: [Video] Chùa Phước Lâm bàn giao cầu nông thôn tại huyện Châu Thành

15:28 ,28/10/2019