Tiền Giang[Video]:Lễ Công bố Quyết định Bổ nhiệm Trụ trì chùa Bửu Thạnh cho Đại đức Thích Phổ Tuệ

19:03 ,16/03/2023