Tiền Giang [Video]: Hoàn đàn Dược Sư và Pháp hội Cổ Phật Khất Thực gieo duyên tại chùa Vĩnh Tràng

20:01 ,09/03/2024