Tiền Giang[Video]: Phóng Sự Lịch Sử Chùa Bửu Thắng, Huyện Chợ Gạo

17:34 ,20/07/2023