Tiền Giang[Video]:Chùa Thành Phước tổ chức lễ Khánh đản Bồ Tát Quán Thế Âm

15:33 ,11/04/2023