Tiền Giang [Video]: Lễ Công bố và trao Quyết định Bổ nhiệm Trụ trì chùa Phú Khánh, huyện Tân Phước

19:15 ,20/03/2024