Tiền giang: [Video] Đại lễ Vu lan PL.2563 tại chùa Linh Phước (Phật Đá)

20:10 ,31/08/2019