Tiền Giang: [Video] Phóng sự Lịch sử chùa Hội Phước, huyện Cái Bè

02:22 ,05/04/2020