Tiền Giang: [Video] Lễ Húy kỵ lần thứ 10 cố Hòa thượng Thích Minh Trí

22:29 ,26/08/2022