Tiền Giang: Thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni tại tư gia do chùa Liên Hoa phát động ngày Đức Phật Đản Sanh

08:48 ,29/05/2023