Tiền Giang [Video]: Chùa Linh Phong trang nghiêm tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Đạt Hương

21:10 ,19/09/2023