Tiền Giang [Video]: Lễ tưởng niệm Húy kỵ cố Hòa thượng Thích Từ Huệ lần thứ 24

15:43 ,16/08/2023