Tiền Giang [Video]: Công bố và trao Quyết định Bổ nhiệm Trụ trì chùa Khánh Long, thị xã Cai Lậy

14:55 ,28/12/2023