Tiền Giang [Video]: Tịnh xá Ngọc Nguyên tặng quà người khiếm thị, khuyết tật, bà con khó khăn

09:48 ,30/10/2023