Tiền Giang [Video]: Lễ công bố Quyết định Bổ nhiệm Trụ trì chùa Chơn Thường 2 và Vu lan Thắng hội

18:25 ,03/09/2023