Tiền Giang [Video]: Lễ bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo tại xã Thân Cửu Nghĩa

20:42 ,27/10/2023