Tiền giang: [Video] Đại lễ Vu lan - tạ pháp - dâng ca sa tại hạ trường phật ân năm 2019

09:03 ,31/08/2019