Tiền Giang: [Video] Lễ Tắm Phật và Tặng Quà Người Mù Tại Chùa Sắc Tứ Long An

21:13 ,02/06/2020