Tiền Giang: [Video] Lễ Tắm Phật và Tặng Quà Người Mù Tại Chùa Sắc Tứ Long An

08:13 ,03/06/2020