Tiền Giang: [Video] Lễ Truy niệm, phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Minh Chí trà tỳ

17:05 ,18/07/2021