Tiền Giang: [Video] Lễ Húy kỵ cố Hòa thượng Thích Minh Trí lần thứ 8 tại tổ đình Phước Lâm

19:47 ,10/09/2020