Tiền Giang: Trường Trung cấp Phật học tổ chức Đại lễ Vu lan – Tạ pháp – Dâng Casa Phật lịch 2566

09:55 ,02/09/2022