Tiền Giang: [Video] Lễ dâng y Kathina tại chùa Pháp Bảo PL.2563

07:27 ,14/11/2019