Tiền Giang [Video] Lễ Tưởng niệm Hòa thượng Thích Hoằng Từ lần thứ 12

20:09 ,16/11/2020