Tiền Giang [Video] Lễ Tưởng niệm Hòa thượng Thích Hoằng Từ lần thứ 12

08:09 ,17/11/2020