Tiền Giang [Video]: Húy kỵ Đại lão Hòa thượng Thích Liễu Minh lần thứ 8

20:41 ,27/10/2023