Tiền Giang: Lễ đặt đá khởi công trùng tu chùa Đức Hòa, huyện Chợ Gạo

20:06 ,18/05/2023