Tiên Giang: Video Trực tiếp lễ Khai mạc Khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2018

02:15 ,23/07/2018