Tiền Giang: [Video] Đêm hội Trăng Rằm năm 2019 tại chùa Linh Phước (Phật Đá)

20:45 ,27/09/2019