Tiền Giang: Chùa Nam An tổ chức Pháp hội Dược Sư cầu quốc thới dân an và đảo bệnh cho Phật tử

15:45 ,08/10/2022