Tiền Giang [Viadeo] Trang nghiêm Pháp hội Dược Sư Thất Châu tại chùa Nam An

11:01 ,05/05/2021