Tiền Giang [Video]: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023

19:02 ,09/08/2023