Tiền Giang: [Video] Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Hoằng Từ lần thứ 11

15:22 ,28/10/2019