Tiền Giang [Video]: Đạo tràng chùa Bửu Linh trang nghiêm tưởng niệm Tôn sư

15:40 ,21/09/2023