Tiền Giang [Video]: Trang nghiêm lễ Tưởng niệm Húy kỵ cố Hòa thượng Thích Nhuận Sanh lần thứ 7

14:23 ,24/07/2022