Trực tiếp: Khai mạc Đại Giới đàn Huệ Đăng

21:47 ,07/08/2023