Tiền Giang [Video]: Đại lễ Vu lan – Tạ pháp – Dâng Ca-sa tại Trường hạ Phổ Đức mùa Hạ Phật lịch 2567

18:32 ,25/08/2023