Tiền Giang [Video]: Trưởng lão HT Pháp chủ GHPGVN ban đạo từ lễ Khai mạc Đại Giới đàn Huệ Đăng

19:03 ,09/08/2023