Tiền Giang: [Video] Đại lễ Vu lan PL.2563 tại chùa Long Tường

10:03 ,07/09/2019