Tiền Giang: [Video] Đại lễ Vu lan PL.2563 tại chùa Long Tường

23:03 ,06/09/2019