Tiền Giang [Video]: Trung thu yêu thương nơi thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác năm 2023

20:19 ,05/10/2023