Tiền Giang[Video]: Khai mạc Khóa “Huân tu Chánh niệm” lần thứ hai tại chùa Vĩnh Tràng

14:56 ,28/12/2023