Tiền Giang[Video]:Hạ trường Vĩnh Tràng trang nghiêm tổ chức lễ Tạ pháp, Dâng Ca-sa mùa Vu lan

23:15 ,26/08/2023