Tiền Giang: [Video] Đại lễ Vu lan - Tạ Pháp - Dâng Ca sa PL.2563 tại chùa Vĩnh Tràng

19:57 ,31/08/2019