Tiền Giang [Video]: Chùa Khánh Quới trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2567

04:29 ,20/08/2023