Tiền Giang [Video]: Hòa thượng Tuyên luật sư khai đạo giới tử tại Đại Giới đàn Huệ Đăng năm 2023

19:15 ,09/08/2023