Tiền Giang: [Video] Phóng Sự Lịch Sử Chùa Vạn Phước, Huyện Châu Thành

06:41 ,20/05/2020