Tiền Giang [Video] Lễ Truy Niệm, Phụng Tống Kim Quan Hòa Thượng Thích Thiện Hòa Nhập Bảo Tháp

17:14 ,14/10/2020