Tiền Giang [Video] Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Liễu Minh lần thứ 3

16:34 ,30/10/2020