Tiền Giang: [video] Phật giáo huyện Tân Phước cúng dường trường hạ

06:54 ,13/07/2019