Tiền Giang [Video]: Chùa Liên Hoa tổ chức An vị Bồ tát Quán Âm Tống Tử

09:48 ,30/10/2023